Plaatsingspercentage mensen met een arbeidsbeperking 2018

 

Geplaatst in betaald werk

 

per eind augustus 2018

Re-integratietraject gestart in 2011

34,9%

Re-integratietraject gestart in 2012

26,9%

Re-integratietraject gestart in 2013

27,0%

Re-integratietraject gestart in 2014

30,0%

Re-integratietraject gestart in 2015

34,6%

Re-integratietraject gestart in 2016

38,5%

Re-integratietraject gestart in 2017

42,3%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel in 1 kalenderjaar gestarte re‑integratietrajecten hebben geleid tot een plaatsing in een betaalde baan na afronding van het re‑integratietraject. Omdat een re‑integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Vooral voor de sinds 2016 gestarte trajecten zal het percentage nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. In de tabel is zichtbaar dat het plaatsingspercentage de laatste jaren weer is gestegen.