Inzet voorzieningen 2018

In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 32.434 werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingezet. De uitgaven voor deze voorzieningen bedroegen in de eerste 8 maanden van 2018 € 51,0 miljoen en blijven daarmee binnen het tijdsevenredig budget hiervoor.

Ingezette werkvoorzieningen

2018

2017

 

t/m augustus

t/m augustus

Intermediaire voorzieningen

1.922

1.342

Interne jobcoach*

2.153

2.350

Externe jobcoach*

14.232

15.810

Loondispensatie

8.390

9.312

Meeneembare voorziening

3.562

3.634

Starterskrediet

25

49

Vervoersvoorziening

2.022

1.910

Overige voorzieningen

128

148

   

Totaal

32.434

34.555

  • *Bij jobcoaching maken we onderscheid tussen externe jobcoaching, waarbij de klant wordt begeleid door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching, waarbij de werkgever subsidie krijgt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten.
Onderwijsvoorzieningen

In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 4.521 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in deze periode € 15,9 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 15,0 miljoen voor de klant en € 0,9 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag van € 15,0 miljoen voor de klant bestaat uit € 7,4 miljoen voor intermediaire voorzieningen (vooral doventolken), € 2,5 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 5,1 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven over de eerste 8 maanden van 2018 zijn hoger dan in dezelfde periode van 2017. De stijging doet zich vooral voor bij de intermediaire voorzieningen.