Uitstroom naar werk vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering 2018

 

*2018

*2017

 

t/m augustus

t/m augustus

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

6.000

5.600

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

2.900

3.300

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

200

200

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.000

1.700

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

700

1.400

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

8.900

8.900

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gegaan. 

In de eerste 8 maanden van 2018 vonden 8.900 mensen met een arbeidsbeperking een baan; dat zijn er evenveel als in de eerste 8 maanden van 2017. Het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, is gestegen met 400. Dit is een mooie prestatie, omdat Wajongers die nog geen werk hebben steeds vaker behoren tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Er stromen sinds 2015 immers vrijwel geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer in.