Resultaten ingekochte re‑integratiedienstverlening 2018

 

Resultaat 2018 t/m augustus

Afgeronde re-integratietrajecten en -diensten

21.757

 

Plaatsing als direct doel

6.820

 

Afgesloten met een baan

 

2.447

Afgesloten zonder baan

 

4.373

Dichter bij de arbeidsmarkt brengen als direct doel

14.937

 

Succesvol

 

10.760

Niet succesvol

 

4.177

   

Afgesloten scholingstrajecten

3.602

 

Afgesloten met diploma

2.976

 

Afgesloten zonder diploma

626

 

In de eerste 8 maanden van 2018 zijn in totaal 19.167 trajecten en diensten ingekocht voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering. Dit aantal is inclusief IPS‑trajecten (methode Individuele plaatsing en steun). In diezelfde periode zijn in totaal 21.757 trajecten en diensten afgerond. Niet alle trajecten of diensten hebben plaatsing in een dienstverband als direct einddoel. Er zijn ook trajecten en diensten die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Verder hebben we in de eerste 8 maanden van 2018 2.211 scholingen ingekocht en zijn 3.602 scholingen afgesloten. Eind augustus 2018 liepen er nog 4.364 scholingen. Daarnaast hebben we in het kader van onze Ziektewet‑arborol 691 interventies ingekocht.