Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Totaal 2012

       

t/m 2017

Instroom nieuwe boventallige medewerkers

30

181

205

225

323

362

1.326

        

Uitstroom boventallige medewerkers

208

198

255

297

247

174

1.379

Intern nieuwe baan

96

71

108

71

138

78

562

Extern nieuwe baan

7

13

12

8

11

12

63

Eigen bedrijf begonnen

2

3

2

4

6

3

20

Ontslagen

58

60

43

49

35

20

265

Overige oorzaken zoals pensioen

45

51

90

165

57

61

469

        

Totaal aantal nog boventallige medewerkers ultimo periode

207

385

405

452

510

431

2.390

Detachering intern

97

189

187

251

203

216

1.143

Detachering extern

12

32

23

29

32

38

166

Nog op zoek naar werk

98

164

195

208

275

177

1.117

We sturen al een aantal jaren proactief op mobiliteit van onze medewerkers. We stimuleren hen om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV; op nieuwe (tijdelijke) functies plaatsen we bij voorkeur medewerkers die boventallig zijn of dreigen te worden. In 2017 zijn 30 medewerkers boventallig geworden. Dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2016 (181).

De 6 regionale UWV‑loopbaancentra ondersteunen boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk. Daarbij borgen ze de plaatsing van boventalligen op vacante, passende functies binnen UWV. Dankzij extra trainingen, gesprekken en voordrachten, en/of de toepassing van de remplaçantenregeling hebben in 2017 208 collega’s een nieuwe uitdaging gevonden, meer dan in 2016. Bij de remplaçantenregeling kunnen medewerkers van 60 tot 63,5 jaar op vrijwillige basis plaatsmaken voor een boventallige collega van 50 jaar of ouder. De vertrekkende medewerker – de remplaçant – gaat dan met vervroegd pensioen, met een aanvullende uitkering.