Mobiliteit

UWV wil een wendbare organisatie zijn met medewerkers die gezond, mobiel en weerbaar zijn. Dit past in onze visie op duurzame inzetbaarheid en is dan ook verwerkt in de huidige cao. We stimuleren onze medewerkers om arbeidsfit te zijn voor nieuwe functies binnen en buiten UWV. Indien nodig en mogelijk scholen we hen daarvoor om. Bij reorganisaties streven we ernaar boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen en uitstroom op andere manieren te laten verlopen; denk aan natuurlijke uitstroom en vroegtijdige doorstroming naar nieuwe of andere taken en rollen.

Dankzij het actieve preventieve beleid en doordat er in 2017 geen grote reorganisaties zijn geweest, zijn er dit jaar slechts 30 medewerkers boventallig geworden. Dit is aanzienlijk minder dan in 2016 (181). De UWV‑loopbaancentra ondersteunen boventallige medewerkers actief bij het zoeken naar nieuw werk, en met succes. Waren er eind 2016 nog 385 boventallige medewerkers, eind 2017 waren het er 207.

Voor de komende jaren hebben we de volgende speerpunten geformuleerd:

  • veranderen zonder boventalligheid;

  • inzetten op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers;

  • maatwerkgesprekken voor een goede werk‑privébalans in latere loopbaanfasen;

  • financieel advies aan medewerkers van 60 jaar en ouder;

  • ondersteuning voor alle medewerkers op het gebied van employability;

  • aandacht voor fit en vitaal doorwerken tot het (pre)pensioen;

  • managers ondersteunen in hun stimulerende, coachende en faciliterende rol;

  • loopbaanmanagement verankeren in de hr‑cyclus;

  • actieve samenwerking met andere organisaties om vacatures en personeel uit te wisselen;

  • externe arbeidsmarkt actief benaderen voor medewerkers.