Ontwikkeling personeelsbestand

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

*2003

Stand
31-12-2017
t.o.v.
1-1-2003

Medewerkers

         

Stand 1 januari

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

18.934

20.723

23.850

 

Stand 31 december

18.169

18.435

19.225

19.563

19.057

19.284

19.529

23.690

-5.681

          

Vast

         

Stand 1 januari

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

17.312

17.837

21.142

 

Stand 31 december

16.403

16.449

16.236

16.371

16.629

16.876

17.423

20.760

-4.739

          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.549

2.801

2.361

 

Stand 31 december

1.599

1.801

2.840

3.066

2.329

2.316

2.033

2.569

-762

          

Non-activiteitsregeling/

         

Wachtgeld

         

Stand 1 januari

189

150

125

99

92

73

85

347

 

Stand 31 december

167

185

149

126

99

92

73

361

-180

          

Fte's

         

Stand 1 januari

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.155

17.709

20.145

 

Stand 31 december

15.763

15.993

16.741

17.056

16.502

16.582

16.645

20.136

-4.382

Gemiddeld**

15.748

16.210

16.780

16.766

16.497

16.368

17.177

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.  
  • **De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.

De medewerkers van UWV dragen met hun inzet en expertise wezenlijk bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en zorgen voor een wendbaar UWV dat mee kan gaan in zowel intern als extern gedreven ontwikkelingen. Dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. We zien dat door de groeiende complexiteit van wet- en regelgeving én de steeds ingewikkeldere vragen van burgers een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van onze medewerkers. Dat vraagt de komende jaren een extra impuls.

We bevorderen dat UWV‑medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ze intern en extern kunnen doorstromen naar ander werk. Voor een gezonde organisatie is bovendien nieuw bloed nodig. We willen niet alleen gebruikmaken van de bestaande kennis en ervaring binnen de organisatie, maar ook actief jongere medewerkers aantrekken. In 2017 hebben we 1.358 nieuwe medewerkers aangenomen; 735 van hen zijn jonger dan 35 jaar (54% van de nieuwe medewerkers).

Het aantal medewerkers in vaste dienst is ten opzichte van eind 2016 met 46 afgenomen. Flexkrachten zetten we vooral in om pieken in het werk op te vangen, of ter vervanging bij ziekte. Als er tijdelijk behoefte is aan specialistische kennis of ervaring voor complexe functies, maken we gebruik van externe mensen. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018, is opgenomen dat gedurende deze looptijd 350 tijdelijke dienstverbanden worden omgezet naar vaste dienstverbanden. In 2017 is dat gebeurd voor 680 tijdelijke dienstverbanden. Dit hogere aantal heeft te maken met de verkorte termijn voor tijdelijke contracten vanuit de Wwz en de wens van de bedrijfsonderdelen om de omvang van de flexibele schil te verminderen.