Huisvesting

 

Stand per

Stand per

 

eind 2017

eind 2016

Aantal panden in portefeuille

74

84

Aantal vierkante meters

365.100

370.400

Aantal te huisvesten fte's*

17.269

17.863

  • *Deze aantallen zijn inclusief flexkrachten en externe inhuur.

Het huisvestingbeleid van UWV is vastgelegd in het Meerjarenhuisvestingsplan 2016–2020.

Een aanzienlijk deel van onze locaties is gevestigd in steden waaruit UWV niet zal vertrekken. Om te kunnen besparen, starten we heronderhandelingen voor locaties waarvan zeker is dat UWV daar langdurig zal verblijven. In de grote steden is de kantorenmarkt krapper geworden, waardoor besparingen op de huurprijs moeilijker zullen worden. Eind 2017 liep nog voor 1 pand een heronderhandeling.

UWV onderhoudt goede contacten met de Rijksgebouwendienst en andere publieke organisaties, om in voorkomende gevallen vraag en aanbod in het publieke domein op elkaar af te stemmen. Zo maakt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gebruik van de spreekuurvoorzieningen op onze locaties.

We werken samen met 8 andere grote zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het CIZ. Eens per kwartaal houden we een gezamenlijk huisvestingsoverleg. UWV is hiervan de voorzitter. In dit overleg bespreken we de gezamenlijke huisvestingsontwikkelingen en delen we kennis op dit gebied.