Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In 2017 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.697 miljoen. Dat is 6,7% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2017 € 467 miljoen gerealiseerd. In de periode 2017‒2018 moeten we de resterende € 22 miljoen bezuinigen.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) in 2017 zijn met € 1.592,4 miljoen circa 3,0% lager dan in 2016 (€ 1.641,8 miljoen). Over heel 2017 is een budgetonderschrijding van € 130,4 miljoen gerealiseerd (7,6%).

De uitvoeringskosten over heel 2017 zijn per saldo € 71,1 miljoen (4,0%) onder het niveau van de begroting uitgekomen.