ICT-kosten

Bedragen x € 1 miljoen

Realisatie 2017

Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies

125,1

Hardware

24,8

Standaardsoftware

38,2

Spraak- en dataverbindingen

12,6

Inhuur van externe personele capaciteit t.b.v. ICT-taken

42,9

Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten

141,2

  

Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering

384,8

Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten. In 2017 bedroegen de ICT‑kosten voor de uitvoering van UWV € 384,8 miljoen.