Afhandeling (hoger) beroep

 

2017

2016

Ontvangen beroepszaken

12.640

13.760

Beroep

8.900

10.000

Hoger beroep

2.800

2.800

Schadebesluit

900

900

Verzoekschriften

40

60

   

Afgehandelde beroepszaken

12.820

13.350

Beroep

9.500

10.000

Hoger beroep

2.300

2.600

Schadebesluit

1.000

700

Verzoekschriften

20

50

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. Wie het vervolgens niet eens is met de beslissing op dit bezwaar, kan daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Als de klant of UWV het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep.

Het kan gebeuren dat UWV de beslissing wijzigt nadat bezwaar is aangetekend, of dat de rechtbank de beslissing van UWV vernietigt. Als de klant door deze onjuiste beslissing schade heeft geleden, kan hij om een schadevergoeding vragen. Wanneer UWV het verzoek om schadevergoeding (gedeeltelijk) afwijst, of er niet binnen 8 weken op reageert, dan kan de klant bij de bestuursrechter een verzoekschrift indienen om UWV te veroordelen tot een schadevergoeding.

Het aantal ontvangen beroepszaken was in 2017 duidelijk lager dan in 2016. Ook het aantal afgehandelde beroepszaken was lager dan in 2016.