Afhandeling bezwaren

 

2017

2016

Ontvangen bezwaren

76.600

81.700

WW

22.900

24.600

Arbeidsongeschiktheidswetten

34.900

37.800

Ziektewet

18.800

19.300

   

Afgehandelde bezwaren

77.900

83.000

WW

23.300

25.400

Arbeidsongeschiktheidswetten

36.000

37.500

Ziektewet

18.600

20.100

Wanneer iemand het niet eens is met een formele beslissing van UWV, dan kan hij een bezwaar indienen.

In 2017 werden 76.600 bezwaren ingediend. Dit is minder dan in 2016 (81.700). Er werden minder wetstechnische bezwaren en minder medische bezwaren ingediend. Het percentage gegronde bezwaren was in 2017 hoger dan in 2016 (24,3% tegenover 22,8%). Het percentage ingetrokken bezwaarzaken daalde licht (van 25,9% in 2016 naar 25,6% in 2017).

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2017 was de bezwaarintensiteit 2,4%. Dit is binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 3,0%.

In 2017 zijn 102 mediations gestart en afgerond, in 2016 waren dat er 89. Bij mediation proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Zowel het aantal ontvangen als het aantal afgehandelde beroepszaken lag in 2017 lager dan in 2016.