Overtredingen inlichtingenplicht

 

2017

2016

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal geconstateerde overtredingen

24.000

 

24.700

 

Opgelegde boetes

12.700

53%

17.200

70%

Opgelegde waarschuwingen

8.600

36%

5.100

21%

Geen boete of waarschuwing opgelegd

2.600

11%

2.300

9%

Processen-verbaal door Openbaar Ministerie

100

0%

100

0%

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In 2017 was het totaal geconstateerde benadelingsbedrag als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 46,7 miljoen (tegenover € 41,4 miljoen in 2016), en is een bedrag van € 7,6 miljoen aan boetes opgelegd (tegenover € 9,7 miljoen in 2016). Er zijn gemiddeld 2.000 afdoeningen per maand gerealiseerd (in totaal 24.000). Doordat we de door de klant opgegeven inkomsten voor de Wwz nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, kunnen we bij de uitkeringsverstrekking rekening houden met die inkomsten. Hierdoor neemt het aantal terugvorderingen af. We gaan dit de komende jaren ook voor de andere wetten doen. Daardoor zal het bedrag aan terugvorderingen de komende jaren nog verder teruglopen.

Als onderdeel van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW‑wetgeving (de nieuwe Fraudewet) is per 1 januari 2017 de mogelijkheid uitgebreid om een waarschuwing te geven in plaats van een boete. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2017 meer waarschuwingen en minder boetes zijn opgelegd dan in 2016.