Ontwikkeling werkvoorraden fraudesignalen

 

Stand per

Stand per

Stand per

 

eind 2017

eind maart 2017

eind 2016

Polissignalen

0

5.400

11.100

Externe meldingen

3.900

3.900

4.100

Interne meldingen

3.500

7.000

8.900

    

Totale werkvoorraad

7.400

16.300

24.100

Sinds 2015 is er op het gebied van handhaving sprake van te hoge werkvoorraden van fraudesignalen. Signalen over mogelijke fraude zijn onder andere afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties, zogeheten polissignalen. Daarnaast ontvangen we externe meldingen van burgers en instanties, en interne meldingen van UWV‑medewerkers. De minister heeft in september 2016 aan de Tweede Kamer toegezegd dat UWV aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 op een totale werkvoorraad van circa 20.000 fraudesignalen uit zal komen, waarvan maximaal 6.000 polissignalen. Beide doelen zijn behaald. Eind 2017 was de voorraad polissignalen volledig weggewerkt.

In 2017 is naar aanleiding van polissignalen een bedrag van € 9,8 miljoen teruggevorderd (2016: € 10,6 miljoen) en is een bedrag van € 1,8 miljoen aan boetes opgelegd (2016: € 4,0 miljoen). Ook deze iets lagere bedragen hebben te maken met de versoepeling van de nieuwe fraudewet, waardoor we in 2017 meer waarschuwingen konden geven en niet meteen een boete oplegden. De voorraad interne meldingen is gedurende 2017 afgebouwd naar 3.500. We spannen ons in om ook de voorraad externe meldingen weg te werken.