Tweemeting banenafspraak

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind juni 2017 de tweede Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de informatie voor deze monitor geleverd. De tweede meting laat het aantal gecreëerde banen in het kader van de banenafspraak zien per eind 2016, en zet dit af tegen de oorspronkelijke meting van 1 januari 2013. In de marktsector zijn in deze periode bijna 19.000 banen gerealiseerd, bij de overheid bijna 3.600. Het eerste aantal ligt boven de doelstelling die is afgesproken in het sociaal akkoord, het tweede aantal eronder.

Het kabinet heeft daarom begin september laten weten dat voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden die tot meer werkgelegenheid moet leiden voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheidswerkgevers zijn bezig met een inhaalslag, maar hebben aangegeven dat ze tijd nodig hebben om de achterstand in te halen. Dit quotum is wel per 1 januari 2018 voor de overheidswerkgevers geactiveerd, maar er zullen over dit jaar nog geen heffingen plaatsvinden in 2019. Er is wet- en regelgeving in de maak die de mogelijkheid biedt om, wanneer overheidswerkgevers in 2018 collectief voor voldoende banen zorgen, de quotumregeling weer te deactiveren. Om op regionaal niveau meer inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak publiceert UWV ieder kwartaal voor elke regio de Regionale trendrapportage banenafspraak. Deze rapportages bieden onder andere informatie over de voortgang en ontwikkelingen per arbeidsmarktregio op het niveau van banen en personen.