Bedrijfsadvies inclusieve organisatie

UWV voert kosteloos bedrijfsanalyses inclusieve arbeidsorganisatie uit voor bedrijven die streven naar een duurzame inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking. Onze professionals ondersteunen deze bedrijven niet alleen bij de analyse van werkprocessen en het herontwerp van functies, maar ook bij de werving en selectie van geschikte kandidaten vanuit de doelgroep. Verder vervullen ze een actieve rol bij het inwerken, trainen en begeleiden van de nieuwe werknemers en hun begeleiders op de werkvloer.

Inmiddels zijn van 111 in 2017 uitgevoerde analyses de resultaten bekend. Bij de betreffende organisaties is in totaal bijna 9.400 uur per week geschikt en bijna 4.940 per week mogelijk geschikt bevonden voor invulling door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn respectievelijk minimaal 234 fte’s en 123 fte’s bij een werkweek van 40 uur. Samen met de Universiteit van Maastricht leiden we ook andere professionals uit de sociale zekerheid en het bedrijfsleven op om bedrijfsanalyses en adviezen inclusieve organisatie te verzorgen.