Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van de Universiteit van Maastricht dat in 2016 in samenwerking met UWV is opgericht. Het CIAO biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van duurzame arbeidsparticipatie, in het bijzonder van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het CIAO heeft in 2017 onderzoek uitgevoerd om kennis, methoden en instrumenten te ontwikkelen die organisaties kunnen helpen bij duurzame arbeidsparticipatie De onderzoeken richten zich op de beste manier om het werk te organiseren, teneinde duurzame arbeidsparticipatie te realiseren, en welke fysieke en sociale werkomstandigheden daartoe bijdragen. Met andere woorden: hoe kunnen arbeidsorganisaties inclusiever worden? Een belangrijk uitgangspunt van het CIAO is dat werk zo georganiseerd wordt dat het geschikt wordt en blijft voor het zittende personeel én voor nieuwe werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De methodiek Inclusief herontwerp van werk (IHW) is hiervan het resultaat.

In 2017 zijn opleidingen en trainingen ontwikkeld voor professionals uit de sociale zekerheid en het bedrijfsleven, met name trainingen in inclusieve arbeidsanalyse (IAA) en inclusieve bedrijfsadvisering. Beide opleidingen worden verzorgd door Capabel Hogeschool. Om kennis en informatie beter toegankelijk te maken voor professionals en werkgevers, is de website van het CIAO in 2017 doorontwikkeld. Sinds 1 oktober 2017 vinden gediplomeerde arbeidsanalisten op deze site een rapportagetool.

In juni 2017 hebben het CIAO en UWV het symposium Inclusief adviseren gehouden in Zeist, gericht op verdere professionalisering van UWV‑adviseurs werkgeversdienstverlening. Ook zijn 3 kenniskringen gestart voor professionals op het gebied van arbeidsparticipatie.