Instroom UWV-medewerkers naar leeftijd

Instroom naar leeftijd

2017

2016

 

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

T/m 24 jaar

158

11,6%

151

14,8%

25–34 jaar

577

42,5%

416

40,8%

35–44 jaar

260

19,1%

194

19,0%

45–54 jaar

228

16,8%

139

13,6%

55–65+ jaar

135

9,9%

120

11,8%

     

Totaal

1.358

100,0%

1.020

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2017 hebben we 735 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (54,1% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind 2017 12,8% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.