Beëindigde uitkeringen 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

%

WW

282.071

 

326.392

 

-14%

Arbeidsongeschiktheidswetten

29.005

 

28.795

 

1%

WIA

11.640

 

11.794

 

-1%

WGA

 

6.318

 

7.373

-14%

IVA

 

5.322

 

4.421

20%

WAO

12.250

 

12.095

 

1%

WAZ

830

 

932

 

-11%

Wajong

4.285

 

3.974

 

8%

oWajong

 

2.821

 

2.513

12%

Wajong 2010

 

1.373

 

1.396

-2%

Wajong 2015

 

91

 

65

40%

Ziektewet

213.143

 

191.655

 

11%

Wazo

90.547

 

89.425

 

1%

      

Totaal

614.766

 

636.267

 

-3%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. In de eerste 8 maanden van 2018 beëindigden we 614.766 uitkeringen. De tabel toont het aantal beëindigde uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.