Uitstroom uit de Ziektewet 2018

Vangnetcategorie

2018

2017

 

t/m augustus

t/m augustus

Zwangerschap

49.400

48.500

Uitzendkrachten

25.600

21.100

Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)

11.100

6.300

Ontslag (einde dienstverband)

30.900

27.900

Zieke werklozen

47.300

51.300

Vrijwillig verzekerden

3.800

3.600

No-riskpolis

44.700

32.600

Overig

300

400

   

Totaal

213.100

191.700

In de eerste 8 maanden van 2018 werden 11% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in de eerst 8 maanden van 2017 (213.100 tegenover 191.700). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.