Ontwikkeling Wazo 2018

 

Toekenningen

Beëindigingen

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

146.000

139.000

41.000

2007

129.000

134.000

42.000

2008

137.000

136.000

43.000

2009

140.000

140.000

43.000

2010

139.000

141.000

43.000

2011

137.000

145.000

43.000

2012

135.000

136.000

42.000

2013

134.000

133.000

40.000

2014*

140.000

143.000

44.000

2015*

138.000

140.000

42.000

2016*

143.000

142.000

43.000

2017*

141.000

137.000

42.000

2018 t/ augustus*

97.000

90.000

39.000

  • *Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ).

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo‑uitkering was eind augustus 2018 met 39.500 1% hoger dan eind april 2017 (39.000). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de Zelfstandig en Zwanger‑regeling (ZEZ).

In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 97.100 nieuwe Wazo‑uitkeringen toegekend (in dezelfde periode in 2017: 94.700). Het ging hierbij vooral om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 88.900, 2.000 meer dan in de eerste 8 maanden van 2017 (86.900). Er zijn ruim 600 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend, evenveel als in de eerste 8 maanden van 2017. Op basis van de ZEZ zijn er daarnaast ruim 7.500 uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, 400 meer dan in de eerste 8 maanden van 2017.