Nieuwe uitkeringen 2018

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

%

WW

230.236

 

276.535

 

-17%

Arbeidsongeschiktheidswetten

32.414

 

31.574

 

3%

WIA

28.380

 

27.638

 

3%

WGA

 

20.591

 

20.664

0%

IVA

 

7.789

 

6.974

12%

WAO

478

 

483

 

-1%

WAZ

18

 

78

 

-77%

Wajong

3.538

 

375

 

5%

oWajong

 

685

 

729

-6%

Wajong 2010

 

669

 

616

9%

Wajong 2015

 

2.184

 

2.030

8%

Ziektewet

186.896

 

162.837

 

15%

Wazo

97.057

 

94.652

 

3%

      

Totaal

546.603

 

565.598

 

-3%

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. In de eerste 8 maanden van 2018 kenden we 546.603 nieuwe uitkeringen toe. De tabel toont het aantal nieuwe uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.