Lopende uitkeringen 2018

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Eind augustus 2018 ontvingen circa 1,2 miljoen mensen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.

 

2018 t/m augustus

2017 t/m augustus

%

WW

278.119

 

362.132

 

-23%

Arbeidsongeschiktheidswetten

813.553

 

809.966

 

0%

WIA

294.652

 

269.358

 

9%

WGA

 

186.323

 

174.599

7%

IVA

 

108.329

 

94.759

14%

WAO

261.578

 

281.349

 

-7%

WAZ

11.418

 

12.670

 

-10%

Wajong

245.905

 

246.589

 

0%

oWajong

 

172.965

 

175.628

-2%

Wajong 2010

 

64.693

 

65.529

-1%

Wajong 2015

 

8.247

 

5.432

52%

Ziektewet

92.187

 

89.938

 

3%

Wazo

39.513

 

39.068

 

1%

      

Totaal

1.223.372

 

1.301.104

 

-6%

UWV betaalde in de eerste 8 maanden van 2018 een bedrag van € 13,0 miljard aan uitkeringen. In dezelfde periode in 2017 was dat een bedrag van € 13,3 miljard.