Klanttevredenheid

 

Norm 2017

Resultaat 2017

Resultaat 2016

Tevredenheid uitkeringsgerechtigden

7,0

7,2

7,1

Tevredenheid werkzoekenden, 0 tot 3 maanden werkloos

n.v.t.

7,1

6,7

Tevredenheid werkzoekenden, 4 tot 12 maanden werkloos

n.v.t.

7,0

6,8

Tevredenheid kwaliteit online dienstverlening/werk.nl

6,5

7,2

7,0

Tevredenheid werkgevers

6,3

6,7

6,4

Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en -vervulling

n.v.t.

6,0

6,1

We meten de klanttevredenheid voor de meeste doelgroepen 2 keer per jaar. Sinds begin 2017 wordt de klanttevredenheid van WW- en WIA‑klanten maandelijks gemeten. Het landelijk klanttevredenheidscijfer van uitkeringsgerechtigden is 7,2. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2016 (7,1). Ook de tevredenheid van beide subdoelgroepen WW‑werkzoekenden (0‑3 en 4‑12 maanden uitkering) over de dienstverlening is opnieuw gestegen. De tevredenheid over de digitale dienstverlening voor werkzoekenden via werk.nl is ten opzichte van 2016 verder toegenomen. Dat is sinds de invoering van deze meting in 2013 een grote stap voorwaarts (toen 6,4, nu 7,2).

De tevredenheid van werkgevers over de uitvoering van de wettelijke taken door UWV is gestegen, van 6,4 naar 6,7. UWV heeft zo’n hoge score niet eerder behaald. De stijging van de werkgeverstevredenheid is vooral te danken aan de verbeterde communicatie, zowel offline als online. De waardering over de toon en de helderheid van de brieven laat een stijgende trend zien. Online zien we vooral hogere waardering voor uwv.nl en dan vooral de duidelijkheid van de formulieren, het gemak van het digitaal aanleveren van gegevens en de ondersteuning die de website biedt. Wat betreft telefonie zijn werkgevers meer tevreden over de snelheid waarmee ze iemand aan de lijn krijgen en over de vriendelijkheid van de Klantencontact‑medewerker. Wel zien we een lichte daling van de tevredenheid over de mate waarin werkgevers een duidelijk en afdoend antwoord op hun vragen krijgen. De dienstverlening van de accountmanagers wordt door werkgevers hoog gewaardeerd, met een tevredenheid van 8,6 (2016: 8,4). De tevredenheid van werkgevers over de digitale dienstverlening via werk.nl is licht gedaald.