Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden

Veilige digitale communicatie wordt steeds belangrijker. UWV wisselt via de Mijn UWV‑omgeving van uwv.nl inmiddels veiliger berichten uit met burgers. Dit houdt in dat dit berichtenverkeer versleuteld (encrypted) wordt en daarmee niet leesbaar is voor derden. Het berichtenverkeer tussen de burger en UWV vanuit werk.nl vindt al langer via de Werkmap versleuteld plaats.

Nagenoeg alle 2 miljoen jaaropgaven over 2016 zijn eind januari, begin februari beschikbaar gesteld via Mijn UWV. Klanten kregen via een gepersonaliseerde aankondiging op de website bericht dat de jaaropgave klaarstond. Mensen die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen), kregen die toegestuurd. In totaal zijn 300.000 exemplaren per post verzonden.

In 2017 hebben we diverse nieuwe instrumenten ontwikkeld. Zo hebben we sinds 26 juli 2017 stapsgewijs voor klanten de mogelijkheid ingevoerd om op Mijn UWV digitaal de status in te zien van hun aanvraag voor een Ziektewet- en/of Wazo‑uitkering. Hier vinden ze informatie over de beslisdata en betalingsmomenten. Hierover ontvingen we altijd veel telefonische vragen. De Ziektewet‑statusaanvraag wordt momenteel circa 33.000 keer per week bezocht, de Ziektewet‑betaalgegevens 11.000 keer. Sinds de landelijke invoering per 16 oktober 2017 is het aantal telefonische vragen hierdoor beduidend lager dan daarvoor.

Nadat uit klantonderzoek bleek dat jonggehandicapten er vaak ten onrechte van uitgaan dat ze in aanmerking komen voor een Wajong‑uitkering, hebben we een adviestool ontwikkeld waarmee ze in enkele stappen zien welke situatie voor hen geldt: de Indicatie banenafspraak, het Advies indicatie beschut werk of een Wajong‑uitkering. Ook ziet de jonggehandicapte op welke ondersteuning hij mogelijk recht heeft.

Verder hebben we instrumenten ontwikkeld om de klant te helpen bij een WIA- of Wajong‑aanvraag en bij zijn re‑integratie. In maart is een e‑mailnotificatie op het moment van uitbetalen van de WW‑uitkering getest bij 18.000 nieuwe klanten en een vergelijkbare controlegroep. Uit de evaluatie blijkt dat de notificatie effectief is. De groep die de notificatie heeft ontvangen, belt 25% minder vaak met de vraag wanneer de uitkering wordt overgemaakt dan de groep die de notificatie niet krijgt. We streven ernaar de notificatie voor alle WW‑betalingen in de eerste maanden van 2018 in te voeren.