Hulp bij gebruik online dienstverlening

Mensen die niet goed met online dienstverlening kunnen omgaan, helpen we op onze vestigingen op weg. WW’ers die de Werkmap nog niet gebruiken of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, nodigen we uit voor een workshop om van deze dienstverlening gebruik te leren maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ons hiervoor extra budget toegekend. We hebben dit budget en de activiteiten in het nieuwe dienstverleningsmodel WW geïntegreerd.

Speciaal voor niet‑digivaardige en laaggeletterde klanten hebben we nog 7 papieren brochures, die elk een klantproces op hoofdlijnen beschrijven. In de brochures staan veel illustraties en het taalgebruik is eenvoudig. De brochures hebben het keurmerk van de Stichting Makkelijk Lezen.