Online dienstverlening voor werkzoekenden

Iedereen die een uitkering bij UWV aanvraagt, krijgt online dienstverlening op werk.nl. De meeste werkzoekenden (95%) vroegen in 2017 online hun WW‑uitkering aan. Ook kunnen veel WW’ers met behulp van onze online dienstverlening op eigen kracht werk vinden. Iedere WW’er heeft een persoonlijke, met DigiD beveiligde, Werkmap op werk.nl. Elke werkzoekende kan via de Werkmap zijn cv publiceren, vacatures zoeken, e‑learnings en webinars volgen en informatie en adviezen opzoeken. Ook bijstandsgerechtigden en niet‑uitkeringsgerechtigden kunnen gebruikmaken van onze online dienstverlening.

We hebben in 2017 enkele nieuwe webinars ontwikkeld, onder meer voor werkzoekende 50‑plussers, en over het gebruik van LinkedIn bij de zoektocht naar een nieuwe baan, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en jezelf onderscheiden van anderen (‘personal branding’).

Om de kwaliteit van cv’s en het zoekgedrag van de klant verder te verbeteren, gebruiken we de online cv‑kaart en de beroepenkaart. De cv‑kaart geeft aan wat er goed is en wat er beter kan in het cv. Met de beroepenkaart informeren we de werkzoekende over alternatieve zoekmogelijkheden en andere, wellicht meer kansrijke, beroepen. Eind 2017 hadden 231.000 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat was 84% van het totale aantal voor de arbeidsmarkt beschikbare WW’ers. De met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 75% is daarmee ruim gehaald.

In 2017 bereikte zowel het aantal geplaatste vacatures als het aantal keren dat werkgevers cv’s op werk.nl bekeken een recordhoogte. Eind december waren er circa 147.000 vacatures beschikbaar op werk.nl. Ook zoeken steeds meer werkgevers naar cv’s op werk.nl. De cv’s zijn in 2017 17 miljoen keer bekeken.