Ingekochte re‑integratiediensten

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

WAO

414

397

490

549

605

735

Ziektewet

7.703

7.777

11.497

13.841

10.791

9.267

oWajong/nWajong

11.694

10.022

10.196

11.595

10.594

8.977

WIA

6.962

4.266

4.553

5.411

4.790

4.219

       

Totaal

26.773

22.462

26.736

31.396

26.780

23.198

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In 2017 zijn 26.800 re‑integratiediensten ingekocht. De uitgaven hiervoor bedroegen € 72,2 miljoen. Dit is inclusief de kosten van ingekochte dienstverlening voor de Integrale activering Wajong en de ingezette IPS‑trajecten (Individuele plaatsing en steun). Er was € 95 miljoen beschikbaar, dus niet het gehele budget is besteed. Dit komt deels doordat het implementeren van het inkoopkader een langere aanloopfase had dan voorzien. Verder wordt binnen het nieuwe inkoopkader in 2 stappen ingekocht: eerst de dienst Werkfit maken en daarna de dienst Naar werk. Door deze gespreide inkoop verschuift een deel van de uitgaven door naar 2018, terwijl bij de oude inkoopkaders het totale pakket altijd in 1 keer werd ingekocht.

Ten slotte is in het nieuwe inkoopkader een aantal aanpassingen doorgevoerd die het voor re‑integratiebedrijven gemakkelijker maakt om een traject te starten voor mensen voor wie vooraf niet zonder meer vaststaat dat zij daadwerkelijk werkfit te maken zijn. Er is onder andere een evaluatiemoment ingebouwd in de re‑integratiedienst Werkfit maken: voor klanten met een Ziektewet‑uitkering na 3 maanden, voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 6 maanden. Als dan blijkt dat de dienstverlening stagneert omdat de klant op dat moment geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden heeft, dan kan de dienst worden beëindigd zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor het re‑integratiebedrijf. Deze aanpassingen zijn per 1 oktober 2017 in het inkoopkader doorgevoerd. De effecten hiervan zullen vanaf 2018 zichtbaar zijn.