Inzet voorzieningen

Mensen met en arbeidsbeperking hebben soms hulp of een hulpmiddel nodig om hun werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld een jobcoach of een schrijf- en gebarentolk (intermediaire voorzieningen), orthopedische werkschoenen of een brailleleesregel (meeneembare voorzieningen) of een aangepaste auto of een driewielfiets (vervoersvoorzieningen). De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in 2017 € 78,2 miljoen. De totale uitgaven in 2017 blijven daarmee binnen het budget van € 85 miljoen. Bij intermediaire en vervoersvoorzieningen is het aantal toekenningen in 2017 lager dan in 2016. Een mogelijke verklaring is dat voor voortzetting van de inzet van een tolk geen nieuwe aanvraag meer nodig is. Ook het aantal toekenningen voor externe jobcoaching is lager dan in 2016. Bij interne jobcoaching nam het aantal toekenningen toe; er is een verschuiving te zien van externe naar interne jobcoaching. Bij meeneembare voorzieningen was het aantal toekenningen hoger dan in 2016.

Onderwijsvoorzieningen

In 2017 hebben we 6.700 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in 2017 € 24,6 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 23,1 miljoen voor de klant (€ 1,1 miljoen boven het beschikbaar gestelde budget) en € 1,5 miljoen voor uitvoeringskosten (conform het voor 2017 geraamde bedrag). Het bedrag van € 23,1 miljoen voor de klant bestaat uit € 11,6 miljoen voor intermediaire voorzieningen, € 4,0 miljoen voor meeneembare voorzieningen en € 7,5 miljoen voor vervoersvoorzieningen. De uitgaven in 2017 zijn iets lager dan in 2016.