Proefplaatsingen

 

2017

WW

5.143

Wajong

6.333

WIA/WGA

1.020

WAO en WAZ

107

Ziektewet

196

  

Totaal

12.799

Werkgevers zijn soms huiverig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Mensen die een uitkering van UWV ontvangen, kunnen met behoud van die uitkering gedurende 2 maanden op een proefplaatsing werken. Dat is meestal genoeg om te beoordelen of de werknemer geschikt is. De tabel laat zien hoeveel mensen uit de verschillende doelgroepen hiervan gebruikmaakten.