Plaatsingspercentage mensen met een arbeidsbeperking

 

Geplaatst in betaald werk

 

per eind 2017

Re-integratietraject gestart in 2011

34,9%

Re-integratietraject gestart in 2012

26,2%

Re-integratietraject gestart in 2013

26,1%

Re-integratietraject gestart in 2014

29,0%

Re-integratietraject gestart in 2015

33,6%

Re-integratietraject gestart in 2016

31,1%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel in 1 kalenderjaar gestarte re‑integratietrajecten hebben geleid tot een plaatsing in een betaalde baan na afronding van het re‑integratietraject. Omdat een re‑integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Vooral voor de in 2015 en 2016 gestarte trajecten zal het percentage nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. In de tabel is zichtbaar dat het plaatsingspercentage de laatste jaren weer is gestegen.