Samenwerking met onze stakeholders

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders goed op de hoogte zijn van onze activiteiten. Daarom nodigen we (medewerkers van) onze stakeholders uit om werkbezoeken aan UWV af te leggen. We betrekken onze stakeholders ook bij de belangrijkste ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving voorzien we ze van factsheets met informatie over de belangrijkste veranderingen en nodigen we ze uit voor bijeenkomsten om hen hierover nader te informeren. In 2017 zijn een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet gestart. De nieuwe vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in september op bezoek geweest bij UWV. Tijdens dit bezoek hebben we uitleg gegeven over onze werkzaamheden en het belang van ICT voor de uitvoering van onze taken. Daarnaast zijn de nieuwe bewindspersonen kort na hun aantreden bij ons op bezoek geweest voor een nadere kennismaking met UWV.

Partijen die betrokken zijn bij UWV informeren we met verschillende publicaties over onze visie, missie en ambitie en over de manier waarop we daar, zo veel mogelijk op basis van (gedrags)wetenschappelijke inzichten en bewezen ervaring, invulling aan geven. Op deze verantwoordingswebsite ontsluiten we informatie op een publieksvriendelijke manier. Op deze site staan teksten die ontleend zijn aan de verantwoordingsverslagen voor de minister, plus allerlei aanvullende informatie en cijfers. De site wordt 3 keer per jaar geactualiseerd.