Blijvend in ons geheugen: nationale ramp MH17

In de periode juli tot eind december 2017 heeft UWV een bijdrage geleverd aan het project Blijvend in ons geheugen, onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding voor het project was de motie van het CDA‑kamerlid Omzigt om informatie over de vliegramp met de MH17 blijvend te bewaren. We hebben ons best gedaan om zo veel mogelijk informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen (onder andere mail, brieven, telefonisch contact met nabestaanden en condoleances die te linken zijn aan de ramp met de MH17). Ook hebben we gezorgd voor een duurzame toegankelijkheid van de informatie. Een index van de verzamelde informatie is in 2017 door het Nationaal Archief op de hiervoor ingerichte website GahetNa gepubliceerd. De digitale omgeving wordt definitief in het eerste kwartaal van 2018 vormgegeven. De verwachting is dat een deel van de aan MH17 gerelateerde informatie moet worden uitgezonderd van vernietiging. Welke informatie dat betreft, is aangegeven in het zogenoemde afbakeningsdocument dat UWV heeft opgesteld. Over 20 jaar wordt de informatie overgedragen aan het Nationaal Archief.