Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van vacatures en toezeggingen daarvoor (zogeheten baanopeningen) bij werkgevers en in sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak of aan langdurig werklozen.

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren landelijke convenanten en samenwerkingsafspraken af om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Bij landelijke werkgevers is een toenemende behoefte aan dienstverlening merkbaar. De regionale Werkgeversservicepunten zorgen voor de invulling van de landelijke samenwerkingsafspraken en sluiten waar mogelijk ook regionale contracten af.

Nieuwe convenanten

Naast de grote bestaande convenanten voor 1.000 of meer vacatures met onder andere Albert Heijn, La Place en het ministerie van Defensie, zijn in 2017 via het landelijk Werkgeversservicepunt verschillende nieuwe convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen afgesloten. Dit gebeurde bijvoorbeeld met de drogisterij- en parfumerieketens AS Watson en Kruidvat, intermediairs Randstad Techniek, Public Support en Bikeflex, horeca- en retailconceptenbedrijf Vermaat Groep, toezicht- en handhavingsdienstenbedrijf City 360, facilitair dienstverleners EW Facility Services en ISS, financiële dienstverleners ABN AMRO en de Rabobank en customerexperiencesadviesbureau Webhelp.

ABN AMRO en UWV werkten al samen in het project Warm Welkom, waarin op 10 bankkantoorlocaties in het land een gastheer/vrouw uit de doelgroep banenafspraak is geplaatst. ABN AMRO wil dit nu op meerdere locaties gaan doen. Het gaat om in totaal 40 plaatsen verspreid over het land; eind 2017 waren 15 plaatsen ingevuld. Public Support heeft de afgelopen jaren in samenwerking met UWV 235 mensen in dienst genomen, waarvan 75% 50 jaar of ouder is. De komende jaren wil Public Support 150 werkzoekenden plaatsen, 75 per jaar. In het laatste kwartaal is ook de Rabobank partner van UWV geworden. Deze bank wil de komende periode 40 werkzoekenden met een arbeidsbeperking een dienstbetrekking bieden. Met Bikeflex is een omscholingstraject tot fietstechnicus afgesproken met een leerperiode van 8 weken. Inmiddels zijn al 20 plaatsingen gerealiseerd; de ambitie is om in 2018 nog eens 40 werkzoekenden te plaatsen

Kansen in ICT

In 2017 heeft UWV in samenwerking met softwarebedrijf Microsoft voor werkzoekenden het Continuous Learning Event georganiseerd. Tijdens dit event volgden ICT’ers inspiratiesessies en workshops. De nadruk lag op vakgebieden waar een groot tekort is aan geschikt personeel. Verder maakten de werkzoekenden tijdens het event kennis met opleiders als Global Knowledge en werkgevers in de ICT‑branche zoals Centric, het ministerie van Defensie en KPN. Het is Microsofts ambitie om minimaal 50 van de eventdeelnemers aan een baan te helpen. 30 deelnemers zijn inmiddels geplaatst. De samenwerking met werkgever Centric en opleider ITPH heeft in Noord‑Nederland gezorgd voor de instroom van 9 kandidaten bij Centric. De volgende 2 opleidingsgroepen gaan binnenkort van start. In samenwerking met opleidingsinstituten Computrain en The Privacy Factory zijn in 2017 200 mensen uit de WW omgeschoold tot data protection officer. Het is de bedoeling om in 2018 nog eens ten minste 300 werkzoekenden op te leiden. De komende jaren zijn er naar schatting 5.000 privacyfunctionarissen nodig, terwijl er naar schatting op dit moment slechts 700 werkzaam zijn in ons land.