Passend werkaanbod voor langdurig werklozen

 

2017

2016

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

5.191

5.007

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

2.627

3.284

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

2.311

1.556

Klant heeft afgezien van uitkering

5

2

Klant heeft zelf andere baan gevonden

248

165

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 langdurig WW‑gerechtigden die minimaal 12 uur per week voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij werkgevers en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, zijn verplicht werk te aanvaarden dat hun wordt aangeboden. Niet alle langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

In 2017 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 5.191 aanbiedingen van een passend werkaanbod. Dat aantal is conform de afspraak met het ministerie. Vanaf 2018 kunnen we een passend werkaanbod ook inzetten voor WW’ers met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie die 6 maanden tot uiterlijk 12 maanden werkloos zijn. In 2017 zijn minder klanten op een uitgezochte vacature aangenomen dan in 2016. Dat heeft mogelijk te maken met de aantrekkende economie: het gaat steeds meer om klanten met een zwakke arbeidspositie, zonder relevante werkervaring. Werkgevers zoeken dan liever verder naar een andere kandidaat.