Scholingsbudget UWV 2018

Op 1 juli 2018 is de Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV van start gegaan. Deze regeling loopt tot en met 2020. In totaal is € 30,0 miljoen inclusief uitvoeringskosten beschikbaar gesteld: € 8 miljoen voor 2018, en voor beide volgende jaren elk € 11 miljoen. Met dit extra budget kan UWV werklozen met een hoge kans op langdurige werkloosheid (vaak 45‑plussers) een bij voorkeur kortdurend (maximaal 1 jaar) scholingstraject laten volgen. De adviseur werk beslist of een klant in aanmerking komt voor deze regeling. Aanvankelijk lag de focus op scholing richting beroepen waarvoor een baanintentie of baangarantie is afgegeven. In augustus is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om de regeling ook in te zetten voor scholing richting moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen), ook als daar niet direct een baanintentie of baangarantie aan vastzit. Voor beroepen waarvoor een baanintentie of baangarantie wordt afgegeven, bestaat geen limiet van de scholingskosten. Voor scholing richting een krapteberoep geldt een limiet van € 2.500 (incl. btw). In situaties waarbij de werkgever ook gedeeltelijk een beroep kan doen op andere fondsen (zoals O&O‑fondsen) kijken we naar de mogelijkheden van cofinanciering. Het gebruik van de regeling komt na de zomervakantieperiode voorzichtig op gang. In juli en augustus zijn 47 scholingen aangevraagd en akkoord bevonden.