Dienstverlening gericht op werk 2018

We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen die afhankelijk zijn van een uitkering weer aan het werk gaan. Hierbij worden we – met name voor de WW – geholpen door de economische groei. Het aantal WW‑uitkeringen neemt gestaag af (84.000 minder dan 1 jaar geleden). Twee derde van de WW’ers is binnen 1 jaar weer aan het werk. Maar het is niet voor iedereen eenvoudig werk op eigen kracht te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidsbeperking, lager opgeleiden en oudere werkzoekenden. Daarnaast zien we dat er in steeds meer regio’s in steeds meer sectoren sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt. Terwijl werkgevers in bepaalde sectoren steeds meer moeite hebben om vacatures te vervullen (bijvoorbeeld voor ICT’ers, gespecialiseerde verpleegkundigen, elektriciens), zien wij ook dat er minder werk is voor mensen uit andere beroepsgroepen (zoals administratieve beroepen). Eind juni waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 250.000 openstaande vacatures. Daarmee werd het recordaantal van eind juni 2007 overtroffen. Voor sommige beroepen veranderen de eisen snel door technologische ontwikkelingen en vraagt de functie om meer ICT‑kennis. 6 van de 10 ICT‑werkgevers geeft bijvoorbeeld aan dat sollicitanten niet over de juiste kwalificaties beschikken.

Daarom zoeken wij samen met werkgevers naar creatieve oplossingen om hun vacatures te vervullen. Om werkgevers op nieuwe ideeën te brengen, verzorgden we in juni 2018 de publicatie Moeilijk vervulbare vacatures. Daarin zetten we 24 manieren waarop werkgevers personeelstekorten oplossen op een rij, met voorbeelden uit de praktijk. Wij attenderen werkgevers op kandidaten die ze niet direct in het vizier hebben. Zo droegen we bijvoorbeeld bij een vervoersmaatschappij met succes oudere werkzoekenden aan voor de functie van buschauffeur. Ook onderzoeken we samen met werkgevers mogelijkheden om het beschikbare werk anders in te delen, bijvoorbeeld door bepaalde taken af te splitsen en onder te brengen in nieuwe functies. We zien dat werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures steeds meer bereid zijn om te investeren in oplossingen als scholing. Dit biedt kansen voor werklozen en zijinstromers. We moedigen werkzoekenden met een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dan ook aan zich te laten om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. Op deze manier brachten we ICT‑werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures en oudere ICT’ers en Wajongers die met enige bijscholing geschikt te maken zijn, bij elkaar.