Onderzoek besteding scholingsvouchers 2018

Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en langdurige werkloosheid te beperken, was in de periode van 10 mei 2016 tot eind 2017 de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep van kracht. Op basis van deze regeling kon UWV scholingsvouchers verstrekken voor de scholing van WW’ers, werknemers en zzp’ers richting een beroep met goede baankansen. Er zijn in totaal ruim 40.000 aanvragen ontvangen. We hebben ruim 20.000 scholingsvouchers toegekend, voor een bedrag van bijna € 45,0 miljoen. De toegang tot de regeling is voortijdig gesloten omdat het budget volledig gebruikt was.

UWV heeft de besteding van de scholingsvouchers onderzocht aan de hand van een steekproef naar het gebruik van 500 scholingsvouchers. Daaruit bleek dat 75% juist is besteed: het volledige bedrag van de scholingsvoucher is gebruikt voor de bij de aanvraag opgegeven opleiding. 5% is onjuist, want aan andere doeleinden besteed en van 20% is de juistheid niet vast te stellen, omdat de aanvragers niet meewerkten aan het onderzoek. Op grond van deze resultaten is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten alle toegekende scholingsvouchers te controleren. Dit onderzoek is uitgevoerd tussen half januari en juni 2018. De resultaten en vervolgacties bespreken we nu met het ministerie.