ICT-kosten 2018

 

Realisatie

 

2018 t/m augustus

Eigen personeel dat werkzaam is in ICT-functies

€ 86,1 miljoen

Hardware

€ 14,9 miljoen

Standaardsoftware

€ 27,6 miljoen

Spraak- en dataverbindingen

€ 7,6 miljoen

Inhuur van externe personele capaciteit t.b.v. ICT-taken

€ 36,3 miljoen

Aan ICT-leveranciers uitbestede diensten

€ 97,2 miljoen

  

Totale ICT-kosten t.b.v. de uitvoering

€ 269,7 miljoen

Met ingang van 2017 rapporteert UWV volgens een uniforme, voor alle overheidsorganisaties voorgeschreven indeling over de opbouw van de ICT‑kosten.