Onze ICT 2018

De komende jaren moderniseren en vernieuwen we ons ICT‑systeemlandschap in overeenkomst met het meerjarige UWV Informatieplan (UIP), dat we jaarlijks actualiseren. Na jaren van intensieve inzet op continuïteit en stabiliteit ontstaat er meer ruimte voor modernisering, maar dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de wet- en regelgeving van het kabinet.

Verantwoorden

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeren we onze belangrijkste stakeholders over de ontwikkeling van onze ICT en wat dit voor hen betekent. Dat doen we onder andere via het Rijks ICT‑dashboard. Dit dashboard biedt informatie over grote projecten bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen, zoals UWV. Zulke projecten komen ook in aanmerking voor een toets van het Bureau ICT‑toetsing (BIT) op de risico’s en de slaagkans. De voortgang op de strategische doelstellingen in het UWV Informatieplan vormt een terugkerend onderwerp in de overleggen met het ministerie van SZW.

Digitale overheid

UWV heeft samen met collega‑uitvoerders die deelnemen aan de Manifestgroep een architectuurvisie gerealiseerd die richting geeft aan de ontwikkeling van dienstverlening vanuit het perspectief van de burger. Deze visie is in lijn met de Agenda Digitale Overheid waarmee het kabinet richting geeft aan de verdere digitalisering van de overheid. De nieuwe architectuurvisie is kaderstellend bij nieuwe opdrachten voor partijen die generieke digitale diensten binnen de overheid ontwikkelen, zoals Logius. UWV werkt in Manifestgroepverband vanuit zijn rol als gebruiker mee aan de verdere ontwikkeling van deze producten.

UIP

Een groot deel van onze meerjarige projecten om de strategische doelstellingen uit het UWV Informatieplan (UIP) te halen, ligt op schema.