Doelmatige uitvoerder 2018

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In de eerste 8 maanden van 2018 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.117,2 miljoen. Dat is 6,8% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan wordt in 2018 de resterende € 22 miljoen gerealiseerd.

De gerealiseerde reguliere kosten (het bedrag exclusief project- en frictiekosten) zijn in de eerste 8 maanden van 2018 met € 1.051,7 miljoen 0,9% hoger dan in de eerste 8 maanden van 2017 (€ 1.042,4 miljoen). Over de eerste 8 maanden van 2018 is in de reguliere kosten een budgetonderschrijding van € 31,4 miljoen gerealiseerd (2,9%).

Het totale begrotingsresultaat van de eerste 8 maanden is € 7,5 miljoen. Na onttrekking van reserves verwachten wij voor geheel 2018 een resultaat van nihil.