Instroom UWV‑medewerkers naar leeftijd 2018

Instroom naar leeftijd

2018 t/m augustus

2017

 

Aantal

%

Aantal

%

T/m 24 jaar

82

11,50%

158

11,6%

25–34 jaar

272

38,10%

577

42,5%

35–44 jaar

136

19,00%

260

19,1%

45–54 jaar

128

17,90%

228

16,8%

55–65+ jaar

96

13,40%

135

9,9%

     

Totaal

714

100,0%

1.358

100,0%

UWV wil naast de kennis en ervaring van de 45‑plussers binnen de organisatie, meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. Bij de werving van nieuw personeel zetten we daarom extra in op het bereiken van jongere kandidaten. In de eerste 8 maanden van 2018 hebben we 354 medewerkers aangenomen die jonger zijn dan 35 jaar (49,6% van de totale instroom). Medewerkers jonger dan 35 jaar vormden eind augustus 2018 12,6% van het totale personeelsbestand. We blijven jongere medewerkers actief werven.