Ontwikkeling personeelsbestand 2018

In de eerste 8 maanden van 2018 daalde het aantal medewerkers van UWV met bijna 3% en het aantal fte’s met ruim 2%. Het aantal tijdelijke krachten in de flexibele schil is afgenomen als gevolg van de positieve conjunctuurbeweging. De komende jaren zullen er, als gevolg van het economisch herstel en de verdergaande digitalisering, minder arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. De toegenomen mobiliteit als gevolg daarvan verklaart de afname van het aantal vaste contracten. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

         

Stand 31-8-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

*2009

*2003

t.o.v. 1-1-2003

Medewerkers

         

Stand 1 januari

17.878

18.170

18.886

19.324

19.010

19.146

19.604

23.850

 

Stand 31 augustus

17.651

       

-6.199

Stand 31 december

 

18.169

18.435

19.225

19.563

19.057

20.931

23.690

 
          

Vast

         

Stand 1 januari

16.323

16.553

16.318

16.387

16.718

16.834

18.317

21.142

 

Stand 31 augustus

16.107

       

-5.035

Stand 31 december

 

16.403

16.449

16.236

16.371

16.629

17.969

20.760

 
          

Tijdelijk

         

Stand 1 januari

1.433

1.428

2.418

2.812

2.193

2.220

1.182

2.361

 

Stand 31 augustus

1.424

       

-937

Stand 31 december

 

1.599

1.801

2.840

3.066

2.329

2.873

2.569

 
          

Non-activiteitsregeling/

         

wachtgeld

         

Stand 1 januari

122

189

150

125

99

92

105

347

 

Stand 31 augustus

120

       

-227

Stand 31 december

 

167

185

149

126

99

89

361

 
          

Fte's

         

Stand 1 januari

15.552

15.746

16.427

16.818

16.476

16.491

16.414

20.145

 

Stand 31 augustus

15.374

       

-4.771

Stand 31 december

 

15.763

15.993

16.741

17.056

16.502

17.812

20.136

 

Gemiddeld**

15.525

15.748

16.210

16.780

16.766

16.497

17.113

20.141

 
  • *Per 1 januari 2009 vond er een fusie plaats tussen UWV en CWI. De aantallen medewerkers en fte’s voor het jaar 2003 hebben uitsluitend betrekking op UWV. CWI had in de jaren voor 2009 circa 4.000 fte's.  
  • **De methodiek om het gemiddeld aantal fte's te berekenen is met ingang van het jaarverslag over 2017 gewijzigd.