Onze medewerkers 2018

De medewerkers van UWV leveren met hun inzet en vakmanschap een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. UWV wil een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. We bevorderen dat UWV‑medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ze intern en extern kunnen doorstromen naar ander werk. De omvang en aard van ons totale pakket aan werkzaamheden wordt mede beïnvloed door externe factoren zoals nieuwe wet- en regelgeving en de economische situatie. Medewerkers die in bepaalde functies boventallig worden, zetten we zo veel mogelijk in op andere functies. Daarnaast maken we gebruik van een flexibele schil van tijdelijke werknemers. Wij zetten hen in om – als we het met medewerkers in vaste dienst niet redden – piekbelasting op te vangen, tijdelijke werkzaamheden te verrichten en als vervanging bij ziekte. Eind augustus 2018 telde UWV 17.651 medewerkers.