Uitstroom naar werk vanuit een WW‑uitkering 2018

In de eerste 8 maanden van 2018 heeft UWV van 136.000 mensen de WW‑uitkering beëindigd wegens redenen gerelateerd aan werk. Door de invoering van de inkomstenverrekening per 1 juli 2015 zijn er verschuivingen opgetreden in de redenen waarom WW‑uitkeringen worden beëindigd. Daarmee hebben we bij het vaststellen van dit cijfer rekening gehouden. Er is bijvoorbeeld een grote groep WW’ers die na werkhervatting geen inkomstenopgave meer indient. De uitkering wordt dan beëindigd wegens het niet indienen van een inkomstenopgave, en niet wegens werkhervatting. Ook zijn er mensen die het werk voor lagere inkomsten dan voorheen hervatten en afzien van de kleine WW‑uitkering die dan nog resteert. Uitkeringen die om die redenen zijn beëindigd, tellen we ook mee als een vorm van werkhervatting. Ook houden we bij hoeveel mensen er werken met een aanvulling vanuit de WW. Dat waren er eind augustus 2018 78.400.