Passend werkaanbod voor langdurig werklozen 2018

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod (PaWa) doen aan ten minste 5.000 WW‑gerechtigden die 12 maanden of langer werkloos zijn en aan WW-gerechtigden die inmiddels 6 maanden werkloos zijn en op grond van hun arbeidsmarktpositie het risico lopen langdurig werkloos te blijven. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, regelen we de sollicitatiegesprekken bij werkgevers en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk WW’ers die het niet is gelukt om binnen 1 jaar werk te vinden, alsnog bemiddelen naar werk. Werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, zijn verplicht werk te aanvaarden dat hun wordt aangeboden.

 

2018

2017

 

t/m augustus

t/m austustus

Afgerond passend werk aangeboden met intensieve dienstverlening

3.524

3.496

Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.785

1.960

Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature

1.543

1.370

Klant heeft afgezien van uitkering

6

3

Klant heeft zelf andere baan gevonden

190

163

We zetten een passend werkaanbod niet in voor langdurig werklozen die een re‑integratietraject volgen, minder dan 12 uur per week beschikbaar zijn voor werk, minder dan 1 maand voor het einde van hun recht op uitkering zitten, of vrijgesteld zijn van sollicitatieplicht. In de eerste 8 maanden van 2018 heeft deze intensieve aanpak geleid tot 3.524 aanbiedingen van een passend werkaanbod. In 1.543 gevallen werd de kandidaat niet aangenomen. Bij 4% daarvan was er sprake van (mogelijk) verwijtbaar gedrag van de werkzoekende. Als een passend werkaanbod wegens verwijtbaar gedrag niet leidt tot werkhervatting, dan wordt de uitkering geheel of gedeeltelijk beëindigd.