Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen

 

2017

2016

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende aanvragen tewerkstellingsvergunningen

6.600

 

5.800

 

Aantal afgehandelde tewerkstellingsvergunningen

6.600

 

5.800

 

Vergunning verleend

5.700

86%

5.200

90%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

200

3%

200

3%

Vergunning geweigerd/aanvraag niet in behandeling genomen

700

11%

400

7%

     

Aantal aanvragen IND-advies

3.900

 

3.200

 

Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies

4.000

 

3.100

 

Positief advies

3.200

80%

2.500

81%

Aanvraag tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

100

3%

100

3%

Negatief advies

700

17%

500

16%

Werkgevers die personeel van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) korter dan 3 maanden in Nederland willen laten werken, moeten daarvoor een tewerkstellingsvergunning bij UWV aanvragen. Dit geldt ook wanneer ze vreemdelingen willen inhuren die hier studeren of om andere redenen dan arbeid al in Nederland wonen. We gaven 97% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de EER, kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze. We hebben 88% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).