Participatiewet – aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen

 

Resultaat 2017

Resultaat 2016

Indicatiestelling banenafspraak

17.300

15.800

Beschikking Wajong 2015

8.700

7.400

   

Afgegeven beschikkingen

26.000

23.200

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Sindsdien vallen nieuwe jonggehandicapten met (potentieel) arbeidsvermogen niet langer onder de re‑integratieverantwoordelijkheid van UWV. Zij kunnen bij hun gemeente een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet.

Met de Beoordeling arbeidsvermogen beoordeelt UWV of iemand kan werken en, als dat zo is, of hij in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie worden mensen opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de extra plekken die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie geen arbeidsvermogen heeft en dat ook niet kan ontwikkelen, krijgt een Wajong‑uitkering ‒ mits hij voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden.

We hebben in 2017 26.000 beschikkingen op aanvragen voor de Beoordeling arbeidsvermogen afgegeven. Dat zijn er 2.800 meer dan in 2016. Mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken omdat ze meer begeleiding of aanpassingen op de werkplek nodig hebben dan een gewone werkgever kan bieden, kunnen sinds 1 januari 2017 zelf een Advies indicatie beschut werk aanvragen. In 2017 hebben we 1.700 van deze adviezen afgegeven.