Voorkomen van instroom in de WIA

 

Norm 2017

Resultaat 2017

Resultaat 2016

Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar

65 dagen

52 dagen

53 dagen

Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar

20,0%

19,4%

19,8%

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet‑jaar uitstromen. De tweede score is het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet‑jaar. De tweede score is lager dan de norm. Dat komt doordat we een achterstand hebben met het uitvoeren van de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Uitkeringen die naar aanleiding van de eerstejaars Ziektewet‑beoordeling worden beëindigd, worden niet meegeteld als uitstroom in het tweede Ziektewet‑jaar.