Ontwikkeling WIA

 

Instroom

Uitstroom

Lopende

   

uitkeringen

   

einde jaar

2006

21.000

2.000

*19.100

2007

22.300

3.000

38.400

2008

24.900

4.100

59.400

2009

29.300

6.000

82.800

2010

35.600

8.500

110.100

2011

37.900

9.800

138.400

2012

33.900

10.800

161.700

2013

37.100

12.700

186.500

2014

36.900

14.100

209.600

2015

35.800

16.100

229.600

2016

40.000

16.600

253.400

2017

41.700

18.400

277.000

  • *Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopende bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA‑uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA‑uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken, maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In 2017 hebben we 41.700 nieuwe WIA‑uitkeringen verstrekt: ruim 31.200 WGA‑uitkeringen en bijna 10.500 IVA‑uitkeringen. De instroom is veel hoger dan de uitstroom. Vooral meer mensen met een vast dienstverband (zieke werknemers) stromen de WIA in. We zien ook dat er meer 60‑plussers instromen. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op gebreken en dus arbeidsongeschiktheid toe. Door de afschaffing van de vervroegde uittredingsregelingen werken mensen langer door, ook degenen met (een groter risico op) gezondheidsproblemen. Er zijn dus meer werkenden van 60 jaar en ouder, en een deel van hen heeft een groter risico op arbeidsongeschiktheid. Dat geldt vooral voor mensen van 63 jaar en ouder.

Het aantal lopende WIA‑uitkeringen steeg in 2017 met 23.600 (10.500 WGA‑uitkeringen en 13.100 IVA‑uitkeringen) tot in totaal 277.000. Dat is een stijging met 9%. Dat het aantal WIA‑uitkeringen nog steeds stijgt, is volgens verwachting. De WIA bestaat nu 11 jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Tegelijkertijd daalt het aantal lopende WAO‑uitkeringen. Het gaat hier om klanten van wie het uitkeringsrecht van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA.

Er stromen relatief weinig mensen uit de WIA (18.400). Doordat de WIA naar verhouding nog niet zo lang bestaat, bereiken relatief weinig mensen in de WIA nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.